Oznam

Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu je nutné, aby sa deti nad 10 rokov preukázali pred nástupom do letného prímestského tábora  negatívnym PCR testom.  U mladších detí ako 10 rokov nie je potrebný PCR test.

 

 

Milí rodičia!

Rodičovský poplatok vo výške 7€ pre deti z Námestova a 9€ pre deti z iných obcí, ktoré navštevujú krúžok v mesiaci máj a jún  je potrebné uhradiť do 31.mája 2021. Kto už uhradil poplatok v mesiaci október 2020 už nemusí uhrádzať poplatok.

Sumu uhraďte na č. ú. SK76 5600 0000 0040 1715 4004 a do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa a názov záujmového útvaru.

ENVIRÁČIK - OCHRANÁRIK

2. ročník environmentálnej výtvarnej súťaže

Centrum voľného času Maják v Námestove vyhlasuje

2. ročník environmentálnej výtvarnej súťaže pre deti vo veku 3 až 6 rokov

ENVIRÁČIK - OCHRANÁRIK

PODMIENKY SÚŤAŽE:
Súťaž je vyhlásená pre deti v dvoch vekových a súťažných kategóriách:

1. kategória:
- jednotlivci: deti od 3 do 4 rokov
- jednotlivci: deti od 5 do 6 rokov
Téma súťaže pre jednotlivcov: MOJE OBĽÚBENÉ ZVIERATKO

2. kategória:
- skupiny: deti od 3 do 4 rokov : maximálne 6 členné skupiny
- skupiny: deti od 5 do 6 rokov : maximálne 6 členné skupiny
Téma súťaže pre skupiny: AKO SA STARAŤ O ZVIERATKÁ V ZIME

do súťaže sa prijímajú práce vyhotovené v rôznych výtvarných technikách: kresba,
maľba, grafika...
- formát plošných prác pre jednotlivcov nesmie presahovať veľkosť A4 (väčšie
nebudú akceptované)
- formát plošných prác pre skupiny musí byť vo formáte A2
- práce musia byť čitateľne označené na zadnej strane nasledovne:
1. meno a priezvisko autora / autorov prác
2. veková a súťažná kategória autora /autorov prác
3. technika
4. presná adresa MŠ (v prípade, ak autor/ autori prác súťažia za MŠ)
- práce nesmú byť staršie ako jeden rok, do súťaže budú zaradené len tie práce, ktoré v minulosti neboli zaradené do inej súťaže
- každá materská škola môže zaslať ľubovoľný počet prác
- od jedného autora akceptujeme maximálne jednu prácu
- súťažiaci zaslaním súťažnej práce potvrdzuje, že je jej výhradným autorom
- zákonný zástupca autora súťažnej práce dáva zaslaním práce súhlas so spracovaním
osobných údajov v zmysle GDPR
- súčasťou prác je vyplnená prihláška a súhlas so spracovaním osobných údajov

Uzávierka súťaže:
- autorské práce zasielajte do 26. marca 2021 na adresu:
Centrum voľného času Maják
Komenského č. 487
029 01 Námestovo
Práce môžete priniesť aj osobne do CVČ Maják v dňoch 25. 3. 2021 a 26. 3. 2021 v čase
od 8.00 – 15.00 hod..

Vyhodnotenie súťaže:

Práce bude hodnotiť 4 členná odborná porota v zložení:
Mgr. Alica Kršáková – riaditeľka CVČ Maják Námestovo
Mgr. Tatiana Slivková - výtvarníčka, ZUŠ Ignáca Kolčáka Námestovo
Ing. Zuzana Kertysová – pracovník pre environmentálnu výchovu, SCHKO Horná Orava
Námestovo
PhDr. Žaneta Vajdiarová - pedagogický zamestnanec, CVČ Maják Námestovo
Porota vyhodnotí práce žiakov do 31. 3. 2021 a rozhodne o umiestnení najlepších súťažných
prác v jednotlivých vekových a súťažných kategóriách. Ak súťažné práce nedosiahnu
požadovanú úroveň, táto môže niektoré miesto neudeliť. Vyhlasovatelia a usporiadatelia
udelia víťazom diplomy a vecné ceny.
Výsledková listina bude zaslaná elektronický všetkým zákonným zástupcom autorov
súťažných prác a tiež zúčastneným materským školám.
Výsledková listina bude uverejnená na internetovej stránke www.cvcno.sk, fb stránke
CVČ Maják, v médiách.
Po ukončení a vyhodnotení súťaže si autori prác môžu práce vyzdvihnúť v termíne od 17. 5.
2021 do 31. 5. 2021. Po tomto termíne budú práce zlikvidované.

Bližšie informácie: Mgr. Andrea Lubasová, tel.: 0902 734 085, 043/5582024
e-mail: andrealubasova@azet.sk

Prihláška

Máte otázku? Napíšte nám
Napíšte nám

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím