Milí rodičia a milé deti!

Srdečne pozývame detí a rodičov na Detskú dikotéku, ktorá sa uskutoční v piatok 17.mája 2024 od 16:00 do 18:00 v priestoroch CVČ Maják. 
Prihlásenie je možné priamo v CVČ alebo elektronicky na web stránke do piatku.
Diskotéka je zdarma pre všetky detí.
Pre detí je pripravené občerstvenie, súťaže a poklad :) 

Centrum voľného času Maják počas letných prázdnin prímetské tábory organizovať nebude.

Ak máte záujem prihlásiť dieťa na letné tábory môžete sa infomovať na web stránke: www.svadobneanimatorky.sk alebo mailom: info.svadobneanimatorky@gmail.com

Jazyková súťaž ABC variant A

13. ročník jazykovej súťaže ABC variant A!

Súťažné kategórie
*Esej
*Poézia
Vekové kategórie
*5.-6. ročník ZŠ
*7.-9. ročník ZŠ

Podmienky súťaže
*súťaže sa môže zúčastniť len súťažiaci v uvedených kategóriách v okrese Námestovo,
*téma prác je ľubovoľná,
*zúčastnený žiak môže poslať: 
-1 esej 
5. ročník 70-80 slov
6. ročník 80-90 slov
7. ročník 90-100 slov
8. ročník 100-110 slov
9. ročník 110-120 slov
-najviac 3 básne v rozsahu: 
minimálne 3 strofy v jednej básni
*súťažné práce sú písané v anglickom jazyku a doteraz neboli publikované 
ani súbežne zaslané do inej súťaže, 
*súťažiaci zaslaním súťažnej práce potvrdzuje, že je jej výhradným autorom,
*zákonný zástupca autora súťažnej práce dáva zaslaním práce súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR.

Súťaž je neanonymná, to znamená, že do hlavičky práce treba uviesť: 
- meno a priezvisko žiaka, názov práce  
- súťažnú kategóriu, ročník, adresu školy 

Súťažné práce zasielajte spolu s vyplnenou prihláškou 
a súhlasom so spracovaním osob.údajov do 17.05.2024:

    *elektronicky na e-mailovú adresu: jazykovasutazabc@gmail.com,
*poštou na adresu CVČ Maják, Komenského 487, 029 01 Námestovo
Obálku označte názvom súťaže Jazyková súťaž ABC - variant A.

Propozície
Prihláška