Oznam

Upozornenie pre rodičov

Milí rodičia, milé deti CVČ Maják začína svoju krúžkovú činnosť  už od pondelka  13. septembra 2021.

Na záujmové krúžky sa  môžete príhlásiť cez našu Webovú stránku, alebo priamo v CVČ Maják.

Poplatky za záujmové krúžky môžete uhrádzať na číslo účtu

SK 7656 00 0000 00 4017 154004

POZOR!  V prípade uplatnenia vzdelávacieho poukazu je zľava.

Jazyková súťaž ABC - variant A

                Centrum voľného času Maják Námestovo
Občianske združenie Centráčik - pracujúce pri CVČ Maják Námestovo

vyhlasujú
11. ročník jazykovej súťaže

 

Jazyková súťaž ABC - variant A
jazyková súťaž žiakov a žiačok 5. - 9. ročníka základných škôl


Súťažné kategórie jazykovej súťaže:

1. Poézia
2. Esej

Vekové kategórie jazykovej súťaže:

I. 5. - 6. ročník ZŠ
II. 7. - 9. ročník ZŠ

Vyhlásenie súťaže: marec 2021

Podmienky súťaže:

- súťaže sa môže zúčastniť každý žiak 5. - 9. ročníka z ktorejkoľvek základnej školy v okrese
  Námestovo
- téma jazykových prác je ľubovoľná
- zúčastnený žiak môže poslať najviac 3 básne v rozsahu minimálne 3 strofy v jednej básni,
  1 esej  v rozsahu:   5. ročník:  70 –   80  slov
                                 6. ročník:  80 –   90  slov
                                 7. ročník:  90 – 100  slov
                                 8. ročník: 100 – 110 slov
                                 9. ročník: 110 – 120 slov
- súťažné práce sú písané v anglickom jazyku a doteraz neboli  publikované ani súbežne
  zaslané do inej súťaže
Súťaž je neanonymná, to znamená, že do hlavičky práce treba uviesť:
- meno a priezvisko žiaka, názov práce  
- súťažnú kategóriu, ročník, adresu školy
- k príspevku je potrebné priložiť vyplnenú prihlášku a súhlas so spracovaním osobných
  údajov
- súťažiaci zaslaním súťažnej práce potvrdzuje, že je jej výhradným autorom
- zákonný zástupca autora súťažnej práce dáva zaslaním práce súhlas so spracovaním   
  osobných údajov v zmysle GDPR


Uzávierka súťaže:

Súťažné práce s vyplnenou prihláškou a súhlasom so spracovaním osobných údajov sa zasielajú do 21. 05. 2021 na e-mailovú adresu: jazykovasutazabc@gmail.com, alebo poštou na adresu Centra voľného času Maják, Komenského 487, 029 01 Námestovo, obálku označte názvom súťaže Jazyková súťaž ABC - variant A.

Hodnotenie, ocenenie súťaže:

Jazykovú súťaž  hodnotí porota v zložení:
PhDr. Žaneta Vajdiarová - pedagogický zamestnanec v CVČ Maják Námestovo
Ing. Darina Petrášová - učiteľka anglického jazyka v ZŠ s MŠ  Mútne
Mgr. Andrea Lubasová - pedagogický zamestnanec v CVČ Maják Námestovo

Porota vyhodnotí  básne a eseje jednotlivých žiakov do 30. 05. 2021 a rozhodne o umiestnení najlepších súťažných prác. Ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň na základe kritérií stanovených porotou, táto môže niektoré miesto neudeliť.
Vyhlasovatelia udelia víťazom diplomy a vecné ceny. Výsledková listina bude  zaslaná elektronicky všetkým autorom súťažných prác a všetkým školám zapojených do súťaže. Výsledková listina bude uverejnená na internetovej stránke www.cvcno.edu.sk, fb stránke CVČ Maják, v médiách.

 

Kontakt – bližšie informácie: Mgr. Andrea Lubasová, tel.: 0902 734 085
                                                   e-mail:andrealubasova@azet.sk

Prihláška

 

 

 

Máte otázku? Napíšte nám
Napíšte nám

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím