Milí rodičia!

Chceli by sme Vás, milí rodičia, poprosiť o uhrádu poplatkov za ZÚ v II. školskom polroku,
ktoré je možné uhradiť na č.účtu: SK76 5600 000000 4017154004, alebo priamo v CVČ Maják u vedúcich ZÚ.

Výška poplatku sa nezmenila!

Podrobné informácie o poplatkoch.

Ďakujeme za Vašu pomoc a podporu.

 

Jazyková súťaž ABC variant B

Vyhlasujeme 12. ročník jazykovej súťaže ABC variant B pre žiakov 1.-6. ročníka ZŠ.

Kategórie
*Jednotlivec
*Skupina (2-5 členov)
Vekové kategórie:
*1.-4. ročník ZŠ
*5.-6. ročník ZŠ

Podmienky súťaže
*súťaže sa môže zúčastniť len súťažiaci v uvedených kategóriách v okrese Námestovo,
*zapojiť sa môžu jednotlivci aj skupina žiakov (2 až 5 členná skupina),

*téma PROJEKTOVÝCH PRÁC je ľubovoľná,
*náročnosť témy projektu je primeraná jazykovým vedomostiam žiakov 
v danom ročníku,
*rozsah projektu je neobmedzený,
*zúčastnený autor aj skupina môže poslať najviac 1 projekt z rovnakého ročníka
*hodnotí sa jazyková znalosť, nápaditosť a kreativita detí,
*súťažné práce sú v anglickom jazyku
*súťažiaci zaslaním súťažnej práce potvrdzuje, že je jej výhradným autorom,
*zákonný zástupca autora súťažnej práce dáva zaslaním práce súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR.

Súťaž je neanonymná, to znamená, že na zadnú stranu projektovej práce treba uviesť:
- meno a priezvisko žiaka, názov práce  
- súťažnú kategóriu, ročník, adresu školy 

Súťažné práce zasielajte spolu s vyplnenou prihláškou 
a súhlasom so spracovaním osob.údajov
do 20.05.2022:
    *poštou na adresu CVČ Maják, Komenského 487, 029 01 Námestovo, ALEBO
*osobne do CVČ Maják v dňoch 19.05.2022 a 20.05.2022 (8.00 – 16.00 hod) 
Obálku označte názvom súťaže Jazyková súťaž ABC - variant B.

Propozície
Prihláška

Máte otázku? Napíšte nám
Napíšte nám

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím