Oznam

Upozornenie pre rodičov

Milí rodičia, milé deti CVČ Maják začína svoju krúžkovú činnosť  už od pondelka  13. septembra 2021.

Na záujmové krúžky sa  môžete príhlásiť cez našu Webovú stránku, alebo priamo v CVČ Maják.

Poplatky za záujmové krúžky môžete uhrádzať na číslo účtu

SK 7656 00 0000 00 4017 154004

POZOR!  V prípade uplatnenia vzdelávacieho poukazu je zľava.

Jazyková súťaž ABC - variant B

Centrum voľného času Maják Námestovo
Občianske združenie Centráčik - pracujúce pri CVČ Maják Námestovo
vyhlasujú
11. ročník jazykovej súťaže

 
Jazyková súťaž ABC - variant B
autorská súťaž žiakov a žiačok 1. - 6. ročníka základných škôl


Súťažné kategórie jazykovej súťaže:

1.Tvorba projektov-  jednotlivec
2.Tvorba projektov-  skupiny
 
Vekové  kategórie jazykovej súťaže:

I.    1. - 4. ročník ZŠ
II.    5. - 6. ročník ZŠ

Vyhlásenie súťaže: marec 2021

Podmienky súťaže:

- súťaže sa môže zúčastniť každý žiak 1. - 6. ročníka ktorejkoľvek základnej školy v okrese
  Námestovo
- téma projektových prác je ľubovoľná
- náročnosť témy projektu je primeraná jazykovým vedomostiam žiakov v danom ročníku
- rozsah projektu je neobmedzený
- hodnotí sa jazyková znalosť, nápaditosť a kreativita detí
- zúčastnený autor aj skupina môže poslať najviac 1 projekt z rovnakého ročníka
- zapojiť sa môžu jednotlivci aj skupina žiakov (2 až 5 členná skupina )
- súťažné práce sú v anglickom jazyku

Súťaž je neanonymná, to znamená, že na zadnú stranu projektovej práce treba uviesť:
- meno a priezvisko žiaka / žiakov, názov práce  
- súťažnú  a vekovú kategóriu, adresu školy
- k projektu je potrebné priložiť vyplnenú prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov
- súťažiaci zaslaním súťažného projektu potvrdzuje, že je jej výhradným autorom
- zákonný zástupca autora súťažného projektu dáva zaslaním práce súhlas so spracovaním   
  osobných  údajov  v zmysle GDPR

 Uzávierka súťaže:

Súťažné projektové práce s vyplnenou prihláškou a súhlasom so spracovaním osobných údajov sa zasielajú do 21. 05. 2021 poštou na adresu Centra voľného času Maják, Komenského 487, 029 01 Námestovo, obálku označte názvom súťaže Jazyková súťaž ABC - variant B.
Práce môžete priniesť aj osobne do CVČ Maják v dňoch 20. 5. 2021 a 21. 5. 2021 v čase od 8.00 – 15.00 hod..


Hodnotenie, ocenenie súťaže:

Súťažné práce hodnotí porota v zložení:
PhDr. Žaneta Vajdiarová  - pedagogický zamestnanec v CVČ Maják Námestovo
PaedDr. Adriána Škrková  - učiteľka anglického jazyka  v ZŠ s MŠ  v Rabči
Mgr. Andrea Lubasová- pedagogický zamestnanec v CVČ Maják Námestovo

Porota po uzávierke súťaže vyhodnotí autorské práce do 31. 05. 2021 a rozhodne o umiestnení najlepších súťažných projektových prác. Ak súťažné projekty nedosiahnu požadovanú úroveň na základe kritérií stanovených porotou, táto môže niektoré miesto neudeliť.

Vyhlasovatelia udelia víťazom diplomy a vecné ceny. Výsledková listina bude  zaslaná elektronicky všetkým autorom súťažných prác a všetkým školám zapojených do súťaže. Výsledková listina bude uverejnená na internetovej stránke www.cvcno.edu.sk, fb stránke CVČ Maják, v médiách.


Po ukončení súťaže si autori prác môžu práce vyzdvihnúť od 07. 06. 2021 do 30. 06. 2021, ak tak  neurobia po tomto termíne budú práce zlikvidované.
Kontakt – bližšie informácie: Mgr. Andrea Lubasová, tel.: 0902 734 085
                                                   e-mail: andrealubasova@azet.sk

Prihláška

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte otázku? Napíšte nám
Napíšte nám

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím