Milí rodičia!

Chceli by sme Vás, milí rodičia, poprosiť o uhrádu poplatkov za ZÚ v II. školskom polroku,
ktoré je možné uhradiť na č.účtu: SK76 5600 000000 4017154004, alebo priamo v CVČ Maják u vedúcich ZÚ.

Výška poplatku sa nezmenila!

Podrobné informácie o poplatkoch.

Ďakujeme za Vašu pomoc a podporu.

 

PODMIENKY PRE ZÚ

COVID-19 - aktuálne podmienky pre záujmovú činnosť v CVČ Maják

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

dovoľujeme si Vás informovať o hygienicko-epidemiologických podmienkach záujmovej činnosti a vnútorného režimu CVČ Maják.

Rozhodnutie ministra školstva - 25.2.2022
Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu CVČ od 28.02.2022

Prezenčné vyučovanie začíname od 11. 1. 2022 (utorok) podľa rozvrhu hodín určených v šk. roku 2021/2022.

PODMIENKY V PRÍPADE PREZENČNEJ FORMY:

Aby sa členovia záujmových útvarov mohli zúčastniť záujmovej činnosti musia mať vypísané vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Deti ktoré preukazujú náznaky ochorenia kašeľ, nádcha, nevoľnosť... nebudú pripustené k prezenčnému vyučovaniu.

V prípade záujmového útvaru vytvoreného z detí jednej triedy je možné uskutočniť ZÚ bez obmedzenia počtu.

V prípade zmeny nariadení Vám včas dáme vedieť.

Tešíme sa na stretnutie! 

 

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA
    • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do Centra voľného času Maják (ďalej len CVČ Maják) a pri odchode dieťaťa z CVČ Maják (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
    • Zabezpečí pre svoje dieťa dve rúška a papierové jednorazové vreckovky
    • Dodržiava pokyny riaditeľky CVČ Maják, ktoré upravujú podmienky prevádzky CVČ Maják
    • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID – 19, bezodkladne o tejto situácii zákonný zástupca informuje príslušného vedúceho záujmového útvaru a riaditeľku CVČ Maják. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok bude dieťa z CVČ Maják vylúčené.
    • Zákonný zástupca a iné osoby sa v CVČ Maják zdržiavajú minimálne, len na nevyhnutný čas vybavenia potrebných náležitostí s dodržaním hygienicko – epidemiologických opatrení (vstup s rúškom, dezinfekcia rúk)
    • Zákonný zástupca dodržiava presný harmonogram príchodu a odchodu dieťaťa do a z CVČ Maják.

!!! Deťom bude umožnený vstup do CVČ najskôr 5 minút pred začiatkom krúžku. Zákonný zástupca nevstupuje do budovy CVČ bez rúška a predloženia riadne vypísaného vyhlásenia podpísaného zákonným zástupcom.

Ak po skončení krúžku neodchádza dieťa domov samé, prosím, vyzdvihnúť si ho z CVČ do 5 minút po ukončení krúžku !!!

 

Dôležité!!! V prípade ak dôjde k prerušeniu výchovno- vzdelávacieho procesu, záujmová činnosť sa bude realizovať formou online výučby, resp. náhradného programu, o ktorom Vás budeme včas informovať.

Oznamujeme rodičom, zákonným zástupcom detí, ktoré majú zatvorenú svoju školu resp. triedu  z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, aby počas tohto obdobia krúžky v CVČ nenavštevovali.

 

Dokumenty na stiahnutie: Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu CVČ od 28.02.2022

Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu CVČ od 10.01.2022

Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu CVČ od 1.11.2021

Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu CVČ od 4.10.2021

 

Máte otázku? Napíšte nám
Napíšte nám

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím