Oznam pre rodičov

Milí rodičia,

rodičovský poplatok je možné uhradiť na č.účtu: SK76 5600 000000 4017154004, alebo priamo v CVČ Maják u vedúcich záujmových útvarov.

Bližšie informácie k platbám nájdete v sekcii - tlačivá/Pokyny k úhrade

Ďakujeme za pochopenie :-)

 

PODMIENKY PRE ZÚ

COVID-19 - aktuálne podmienky pre záujmovú činnosť v CVČ Maják

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

dovoľujeme si Vás informovať o hygienicko-epidemiologických podmienkach záujmovej činnosti a vnútorného režimu CVČ Maják.

V súvislosti s COVID automatom Vám oznamujeme, že záujmové útvary budú v CVČ Maják od 4.10.2021 prebiehať v súlade so školským semaforom MŠVVaŠ SR.

To znamená: záujmové útvary v CVČ budú prebiehať prezenčne s obmedzením do 6 detí v skupine v interiéri aj exteriéri. Aby sa členovia záujmových útvarov mohli zúčastniť záujmovej činnosti musia mať vypísané vyhlásenie o bezpríznakovosti.

V prípade záujmového útvaru vytvoreného z detí jednej triedy je možné uskutočniť ZÚ bez obmedzenia počtu.

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA
    • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do Centra voľného času Maják (ďalej len CVČ Maják) a pri odchode dieťaťa z CVČ Maják (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
    • Zabezpečí pre svoje dieťa dve rúška a papierové jednorazové vreckovky
    • Dodržiava pokyny riaditeľky CVČ Maják, ktoré upravujú podmienky prevádzky CVČ Maják
    • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID – 19, bezodkladne o tejto situácii zákonný zástupca informuje príslušného vedúceho záujmového útvaru a riaditeľku CVČ Maják. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok bude dieťa z CVČ Maják vylúčené.
    • Zákonný zástupca a iné osoby sa v CVČ Maják zdržiavajú minimálne, len na nevyhnutný čas vybavenia potrebných náležitostí s dodržaním hygienicko – epidemiologických opatrení (vstup s rúškom, dezinfekcia rúk)
    • Zákonný zástupca dodržiava presný harmonogram príchodu a odchodu dieťaťa do a z CVČ Maják.

!!! Deťom bude umožnený vstup do CVČ najskôr 5 minút pred začiatkom krúžku. Zákonný zástupca nevstupuje do budovy CVČ bez rúška a predloženia riadne vypísaného vyhlásenia podpísaného zákonným zástupcom.

Ak po skončení krúžku neodchádza dieťa domov samé, prosím, vyzdvihnúť si ho z CVČ do 5 minút po ukončení krúžku !!!

 

Dôležité!!! V prípade ak dôjde k prerušeniu výchovno- vzdelávacieho procesu, záujmová činnosť sa bude realizovať formou online výučby, resp. náhradného programu, o ktorom Vás budeme včas informovať.

Oznamujeme rodičom, zákonným zástupcom detí, ktoré majú zatvorenú svoju školu resp. triedu  z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, aby počas tohto obdobia krúžky v CVČ nenavštevovali.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Dokumenty na stiahnutie: Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu CVČ od 4.10.2021

Máte otázku? Napíšte nám
Napíšte nám

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím