Milí rodičia a milé deti!

V tomto školskom roku sa môžte prihlásiť na ponúkané záujmové útvary v CVČ Maják elektronicky alebo priamo v CVČ.

Poplatky za návštevu ZÚ treba uhradiť na číslo účtu SK76 5600 0000 0040 1715 4004.

Poplatky pre deti z Námestova za mesiace september-december: 16
Poplatky pre deti z okolitých dedín za mesiace september-december: 19,20€

Ďakujeme! 

TVORIVÁ SÚŤAŽ - NAJKRAJŠIA VIANOČNÁ OZDOBA

Vyhlasujeme tvorivú súťaž - Najkrajšia vianočná ozdoba!

Vytvor originálnu vianočnú ozdobu, ktorá nielen skrášli vianočný stromček, ale privodí tú pravú vianočnú atmosféru. Využiť môžeš rôzny materiál.

Propozície 
Prihláška