Milí rodičia, milé detičky!

*Od 11. januára 2022 sa môžeme stretávať s detičkami osobne na záujmových krúžkoch podľa rozvrhu ZÚ. Veľmi sa tešíme, že sa budeme môcť porozprávať
a venovať našej spoločnej aktivite. Snáď nám to vydrží, čo najdlhšie :-).
Podrobné podmienky

*Zároveň by sme Vás, milí rodičia, chceli poprosiť o uhrádu poplatkov za ZÚ v II. školskom polroku,
ktoré je možné uhradiť na č.účtu: SK76 5600 000000 4017154004, alebo priamo v CVČ Maják u vedúcich ZÚ, a to do 31. januára 2022.

Ceny pre deti z Námestova:
18,90 € 
(január – jún), 
*so vzdelávacím poukazom: 8,10 € II. polrok (január – jún)
Ceny pre detí z obcí:  
24,30 € 
(január– jún), 
*so vzdelávacím poukazom: 13,50 € II. polrok (január– jún)

Podrobné informácie o poplatkoch.

Tešíme sa na Vás! 

 

Výtvarná environmentálna súťaž ENVIRÁČIK-OCHRANÁRIK

3. ročník výtvarnej environmentálnej súťaže pre detičky vo veku od 3 do 6 rokov s názvom Enviráčik-Ochranárik.

Kategórie pre jednotlivcov
Téma: MOJE OBĽÚBENÉ ZVIERATKO
*deti od 3 do 4 rokov 
*deti od 5 do 6 rokov 

Kategórie pre skupiny (max. 6 členné skupiny)
Téma: AKO SA STARAŤ O ZVIERATKÁ V ZIME
*deti od 3 do 4 rokov  
*deti od 5 do 6 rokov

PODMIENKY SÚŤAŽE
*súťaže sa môže zúčastniť len súťažiaci v uvedených kategóriách,
*práce môžu byť vyhotovené v rôznych výtv. technikách: kresba, maľba, grafika...,  
*formát plošných prác jednotlivcov nesmie presahovať veľkosť A4 (väčšie nebudú akceptované)
*formát plošných prác pre skupiny musí byť vo formáte A2
*práce nesmú byť staršie ako jeden rok, 
*do súťaže budú zaradené len tie, s kt. sa žiak už predtým nezúčastnil iných výtv. súťaží,
*každá materská škola môže zaslať ľubovoľný počet prác,
*jeden autor môže zaslať len jednu prácu,
*súťažiaci zaslaním súťažného výrobku potvrdzuje, že je jej výhradným autorom,
*zákonný zástupca autora súťažnej práce dáva zaslaním práce súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR.
*práce musia byť čitateľne označené na zadnej strane nasledovne:
1. meno a priezvisko autora
2. vek autora / veková kategória
3. technika  
4. presná adresa MŠ (v prípade, ak dieťa súťaží za MŠ) 

Súťažné práce zasielajte spolu s vyplnenou prihláškou a súhlasom so spracovaním osob.údajov:
    *poštou do 21.02.2022 na adresu CVČ Maják, Komenského 487, 029 01 Námestovo, ALEBO
     *osobne do CVČ Maják v dňoch 24. 3. 2022  a  25. 3. 2022 (08.00-16.00 hod.).

Propozície 
Prihláška do súťaže

Máte otázku? Napíšte nám
Napíšte nám

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím