Milí rodičia!

Prosíme rodičov o úhradu poplatkov ZÚ najenskôr do 15.03.2023. 

POPLATKY za mesiace január - jún 2023 (Výška poplatku sa nezmenila!)

*Deti z Námestova 20,20 eur
3,50 eur / mesiac (január - maj)
2,70 eur / mesiac jún  (01.06. - 23.06.2023)
poplatok so vzdelávacím poukazom 8,65 eur
1,50 eur / mesiac (január - maj)
1,15 eur / mesiac jún  (01.06. - 23.06.)

*Deti z obcí 25,95 eur
4,50 eur / mesiac (január - maj)
3,45 eur / mesiac jún  (01.06. - 23.06.)
poplatok so vzdelávacím poukazom 14,40 eur
2,50 eur / mesiac (január - maj)
1,90 eur / mesiac jún  (01.06. - 23.06.)

*Deti z neplatiacich obcí 51,90 eur
9 eur / mesiac (január - maj)
6,90 eur / mesiac jún  (01.06. - 23.06.)

Rodičovský poplatok  je možné uhradiť na č.účtu: SK76 5600 000000 4017154004, alebo priamo v CVČ Maják u vedúcich ZÚ.

Ďakujeme za pochopenie :-)

Výtvarná environmentálna súťaž ENVIRÁČIK-OCHRANÁRIK

Vyhlasujeme ďalší ročník environmentálnej súťaže Enviráčik-Ochranárik! 

Kategórie pre jednotlivcov
Téma: MOJE OBĽÚBENÉ ZVIERATKO
*deti od 3 do 4 rokov 
*deti od 5 do 6 rokov 

Kategórie pre skupiny (max. 6 členné skupiny)
Téma: AKO SA STARAŤ O ZVIERATKÁ V ZIME
*deti od 3 do 4 rokov  
*deti od 5 do 6 rokov

PODMIENKY SÚŤAŽE
*súťaže sa môže zúčastniť len súťažiaci v uvedených kategóriách,
*práce môžu byť vyhotovené v rôznych výtv. technikách: kresba, maľba, grafika...,  
*formát plošných prác jednotlivcov nesmie presahovať veľkosť A4 (väčšie nebudú akceptované)
*formát plošných prác pre skupiny musí byť vo formáte A2
*práce nesmú byť staršie ako jeden rok, 
*do súťaže budú zaradené len tie, s kt. sa žiak už predtým nezúčastnil iných výtv. súťaží,
*každá materská škola môže zaslať ľubovoľný počet prác,
*jeden autor môže zaslať len jednu prácu,
*súťažiaci zaslaním súťažného výrobku potvrdzuje, že je jej výhradným autorom,
*zákonný zástupca autora súťažnej práce dáva zaslaním práce súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR.
*práce musia byť čitateľne označené na zadnej strane nasledovne:
1. meno a priezvisko autora
2. vek autora / veková kategória
3. technika  
4. presná adresa MŠ (v prípade, ak dieťa súťaží za MŠ) 

Súťažné práce zasielajte spolu s vyplnenou prihláškou a súhlasom so spracovaním osob.údajov:
    *poštou do 24.03.2023 na adresu CVČ Maják, Komenského 487, 029 01 Námestovo, ALEBO
*osobne do CVČ Maják v dňoch 23.03. 2023 a 24.03. 2023(08.00-16.00 hod.)

Propozície 
Prihláška do súťaže

Máte otázku? Napíšte nám
Napíšte nám

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím