Milí rodičia a milé deti!

V tomto školskom roku sa môžte prihlásiť na ponúkané záujmové útvary v CVČ Maják elektronicky alebo priamo v CVČ.

Poplatky za návštevu ZÚ treba uhradiť na číslo účtu SK76 5600 0000 0040 1715 4004.

Poplatky pre deti z Námestova za mesiace september-december: 16
Poplatky pre deti z okolitých dedín za mesiace september-december: 19,20€
Pozor po odovzdaní vzdelávacieho poukazu do 20.9.2023 zľava: deti z Námestova 9,60€ a deti z okolitých dedín 12,80€.

Ďakujeme! 

Výtvarná súťaž VALENTÍNKA

Vyhlasujeme 6. ročník výtvarnej súťaže s názvom Valentínka!

KATEGÓRIE:
*od 6 do 8 rokov
*od 9 do 12 rokov
*od 13 do 15 rokov
Súťaž je osobitne pre ZŠ a osobitne pre ZUŠ.

PODMIENKY SÚŤAŽE:
*súťaže sa môže zúčastniť len súťažiaci v uvedených kategóriách,
*zamerať sa na sviatok sv. Valentína,
*práce môžu byť vyhotovené v rôznych výtv. technikách: kresba, maľba, grafika...,  
*formát plošných prác nesmie presahovať veľkosť A4 (väčšie nebudú akceptované)
*práce nesmú byť staršie ako jeden rok, 
*do súťaže budú zaradené len tie, s kt. sa žiak už predtým nezúčastnil iných výtv. súťaží,
*každá škola môže zaslať ľubovoľný počet prác,
*jeden autor môže zaslať maximálne dve práce,
*súťažiaci zaslaním súťažného výrobku potvrdzuje, že je jej výhradným autorom,
*zákonný zástupca autora súťažnej práce dáva zaslaním výrobku súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR.
*práce musia byť čitateľne označené na zadnej strane nasledovne:
1. meno a priezvisko autora
2. vek autora / veková kategória
3. technika  
4. presná adresa ZŠ alebo ZUŠ 

Súťažné práce zasielajte spolu s vyplnenou prihláškou a súhlasom so spracovaním osob.údajov:
*poštou do 24.02.2023
na adresu CVČ Maják, Komenského 487, 029 01 Námestovo, ALEBO
*osobne do CVČ Maják v termíne od 23.02.2023 do 24.02.2023 (08.00-16.00 hod.

Propozície
Prihláška do súťaže

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím