Milí rodičia, milé detičky!

*Od 11. januára 2022 sa môžeme stretávať s detičkami osobne na záujmových krúžkoch podľa rozvrhu ZÚ. Veľmi sa tešíme, že sa budeme môcť porozprávať
a venovať našej spoločnej aktivite. Snáď nám to vydrží, čo najdlhšie :-).
Podrobné podmienky

*Zároveň by sme Vás, milí rodičia, chceli poprosiť o uhrádu poplatkov za ZÚ v II. školskom polroku,
ktoré je možné uhradiť na č.účtu: SK76 5600 000000 4017154004, alebo priamo v CVČ Maják u vedúcich ZÚ, a to do 31. januára 2022.

Ceny pre deti z Námestova:
18,90 € 
(január – jún), 
*so vzdelávacím poukazom: 8,10 € II. polrok (január – jún)
Ceny pre detí z obcí:  
24,30 € 
(január– jún), 
*so vzdelávacím poukazom: 13,50 € II. polrok (január– jún)

Podrobné informácie o poplatkoch.

Tešíme sa na Vás! 

 

Výtvarná súťaž VALENTÍNKA

Vyhlasujeme 5. ročník okresnej výtvarnej súťaže s názvom Valentínka.

KATEGÓRIE:
*od 6 do 8 rokov
*od 9 do 12 rokov
*od 13 do 15 rokov
Súťaž je osobitne pre ZŠ a osobitne pre ZUŠ.

PODMIENKY SÚŤAŽE:
*súťaže sa môže zúčastniť len súťažiaci v uvedených kategóriách,
*zamerať sa na sviatok sv. Valentína,
*práce môžu byť vyhotovené v rôznych výtv. technikách: kresba, maľba, grafika...,  
*formát plošných prác nesmie presahovať veľkosť A4 (väčšie nebudú akceptované)
*práce nesmú byť staršie ako jeden rok, 
*do súťaže budú zaradené len tie, s kt. sa žiak už predtým nezúčastnil iných výtv. súťaží,
*každá škola môže zaslať ľubovoľný počet prác,
*jeden autor môže zaslať maximálne dve práce,
*súťažiaci zaslaním súťažného výrobku potvrdzuje, že je jej výhradným autorom,
*zákonný zástupca autora súťažnej práce dáva zaslaním výrobku súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR.
*práce musia byť čitateľne označené na zadnej strane nasledovne:
1. meno a priezvisko autora
2. vek autora / veková kategória
3. technika  
4. presná adresa ZŠ alebo ZUŠ 

Súťažné práce zasielajte spolu s vyplnenou prihláškou a súhlasom so spracovaním osob.údajov:

*poštou do 21.02.2022
na adresu CVČ Maják, Komenského 487, 029 01 Námestovo, ALEBO
*osobne do CVČ Maják v termíne od 21.02.2022 do 22.02.2022 (08.00-16.00 hod.).

Propozície
Prihláška do súťaže

Máte otázku? Napíšte nám
Napíšte nám

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím