Milí rodičia a milé deti!

Zájmovú činnosť v druhom polroku začíname 8.1.2024. Tešíme sa na Vás!

Poplatky za návštevu ZÚ treba uhradiť na číslo účtu SK76 5600 0000 0040 1715 4004.

Poplatky pre deti z Námestova za mesiace január-jún: 27,30
So vzdelávacím poukazom: 16,40€
Poplatky pre deti z okolitých dedín za mesiace január-jún: 32,80€
So vzdelávacím poukazom: 21,90€

Výška poplatkov sa v druhom polroku nemenila! (platí sa za viac mesiacov)

Poplatok za návštevu ZÚ treba uhradiť do 16.02.2024 !

Ďakujeme! 

Kluby pre deti a dospelých

Klubovňa Sovička

vek do: 15 rokov

Začíname od októbra 2023. Prihlásiť svoje deti môžete už teraz.

Prihlásiť sa

Tvorivé dielne ZŤP

vek do: 30 rokov

Poplatok za krúžok: 3,50€/mesiac

Prihlásiť sa

Mladí ochranári ZŤP

vek do: 30 rokov

Poplatok za krúžok: 3,50€/mesiac

Prihlásiť sa