Milí rodičia!

Prosíme rodičov o úhradu poplatkov ZÚ najenskôr do 15.03.2023. 

POPLATKY za mesiace január - jún 2023 (Výška poplatku sa nezmenila!)

*Deti z Námestova 20,20 eur
3,50 eur / mesiac (január - maj)
2,70 eur / mesiac jún  (01.06. - 23.06.2023)
poplatok so vzdelávacím poukazom 8,65 eur
1,50 eur / mesiac (január - maj)
1,15 eur / mesiac jún  (01.06. - 23.06.)

*Deti z obcí 25,95 eur
4,50 eur / mesiac (január - maj)
3,45 eur / mesiac jún  (01.06. - 23.06.)
poplatok so vzdelávacím poukazom 14,40 eur
2,50 eur / mesiac (január - maj)
1,90 eur / mesiac jún  (01.06. - 23.06.)

*Deti z neplatiacich obcí 51,90 eur
9 eur / mesiac (január - maj)
6,90 eur / mesiac jún  (01.06. - 23.06.)

Rodičovský poplatok  je možné uhradiť na č.účtu: SK76 5600 000000 4017154004, alebo priamo v CVČ Maják u vedúcich ZÚ.

Ďakujeme za pochopenie :-)

Oddelenie spoločenských vied

ZÚ Šikulkovia

Tento ZÚ  je určený pre deti predškolského veku.Činnosť krúžku je zameraná na rozvoj estetického  vnímania detí, fantázie, tvorivých schopností.

Obsahom krúžku je oboznámiť deti s rôznym výtvarným materiálom. Naučia sa pracovať s tvrdým, mäkkým a farebným papierom, obkresľovanie, strihanie, vlepovanie. Pracovať budú  s vodovými, temperovými a akrylovými farbami, miešať farby a kresliť tušom.

Každé dieťa bude mať možnosť oboznámiť sa s tradičnými ale i novými výtvarnými technikami. Pracujeme s ľahko dostupným materiálom.

Priebeh celého krúžku bude realizovaný jednoduchou hravou formou. Deti zažijú mnoho tvorivej zábavy.

ZÚ Tradičné remeslá ZŤP

ZÚ je určený pre zdravé deti a aj pre deti  a mládež s rôznym  zdravotným postihnutím. Prostredníctvom tohto ZÚ sa deti a mládež naučia citlivo vnímať kultúru, tradície, remeslá a umenie. U deti sa budeme snažiť rozvíjať pozitívny vzťah k tradičným remeslám a umeniu. Deti si osvoja teoretické a praktické základy práce s hlinou a drôtom, získajú zručnosti pri modelovaní výrobkov z hliny, ako aj pri výrobe výrobkov z drôtu. Naučia sa techniku lepenia, maľovania, sušenia a glazúrovania pri práci s hlinou. U deti budeme rozvíjať vzájomnú spoluprácu, úctu k sebe navzájom, toleranciu a zodpovednosť.

ZÚ Kuchťo ZŤP

ZÚ je určený pre deti školského veku. Prostredníctvom tohto krúžku deti získajú vedomosti a informácie z oblasti varenia a pečenia i zdravého stravovania. Nafotia fotografie vyhotovených pokrmov, urobia si svoju  – kuchársku knihu. Naučia sa správnemu stravovaniu, zdravému životnému štýlu.

  Cieľom krúžku je u detí rozvíjať vkus, cit pre krásu, tvorivosť, estetickosť, viesť ich k správnej životospráve a tiež k spolupráci v skupine pri vyhotovení jednotlivých pokrmov.

Z rozprávky do rozprávky

ZÚ je určený pre deti predškolského veku.

 Jedným zo základných cieľov umeleckých útvarov je rozvoj tvorivosti u detí. V dramatickom odbore ide o rozvoj nielen tvorivosti, ale aj slovného vyjadrovania a smeruje k rozvoju estetického vnímania a cítenia. V tomto ZÚ využívame učenie všetkými zmyslami, rozvíjame slovnú zásobu, pracujeme s textom známych detských rozprávok, učíme deti aktívne počúvať zvukové nahrávky a následne ich reprodukovať. Zameriavame sa na dramatizáciu rozprávok a hranie rolí.

Máte otázku? Napíšte nám
Napíšte nám

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím