Milí rodičia a milé deti !

 Oznamujeme, že kapacity letných prímeststkých táborov sú už skoro obsadené. Náhradníci sa môžu hlásiť na tel: + 421 43 558 2004.

Ďakujeme!

Výsledky súťaží Detský literárny Majáčik a ABC variant A a variant B budú zverejnené v pondelok 12.06.2023 !
Ďakujeme za pochopenie 

Oddelenie spoločenských vied

ZÚ Šikulkovia

Tento ZÚ  je určený pre deti predškolského veku.Činnosť krúžku je zameraná na rozvoj estetického  vnímania detí, fantázie, tvorivých schopností.

Obsahom krúžku je oboznámiť deti s rôznym výtvarným materiálom. Naučia sa pracovať s tvrdým, mäkkým a farebným papierom, obkresľovanie, strihanie, vlepovanie. Pracovať budú  s vodovými, temperovými a akrylovými farbami, miešať farby a kresliť tušom.

Každé dieťa bude mať možnosť oboznámiť sa s tradičnými ale i novými výtvarnými technikami. Pracujeme s ľahko dostupným materiálom.

Priebeh celého krúžku bude realizovaný jednoduchou hravou formou. Deti zažijú mnoho tvorivej zábavy.

ZÚ Tradičné remeslá ZŤP

ZÚ je určený pre zdravé deti a aj pre deti  a mládež s rôznym  zdravotným postihnutím. Prostredníctvom tohto ZÚ sa deti a mládež naučia citlivo vnímať kultúru, tradície, remeslá a umenie. U deti sa budeme snažiť rozvíjať pozitívny vzťah k tradičným remeslám a umeniu. Deti si osvoja teoretické a praktické základy práce s hlinou a drôtom, získajú zručnosti pri modelovaní výrobkov z hliny, ako aj pri výrobe výrobkov z drôtu. Naučia sa techniku lepenia, maľovania, sušenia a glazúrovania pri práci s hlinou. U deti budeme rozvíjať vzájomnú spoluprácu, úctu k sebe navzájom, toleranciu a zodpovednosť.

ZÚ Kuchťo ZŤP

ZÚ je určený pre deti školského veku. Prostredníctvom tohto krúžku deti získajú vedomosti a informácie z oblasti varenia a pečenia i zdravého stravovania. Nafotia fotografie vyhotovených pokrmov, urobia si svoju  – kuchársku knihu. Naučia sa správnemu stravovaniu, zdravému životnému štýlu.

  Cieľom krúžku je u detí rozvíjať vkus, cit pre krásu, tvorivosť, estetickosť, viesť ich k správnej životospráve a tiež k spolupráci v skupine pri vyhotovení jednotlivých pokrmov.

Z rozprávky do rozprávky

ZÚ je určený pre deti predškolského veku.

 Jedným zo základných cieľov umeleckých útvarov je rozvoj tvorivosti u detí. V dramatickom odbore ide o rozvoj nielen tvorivosti, ale aj slovného vyjadrovania a smeruje k rozvoju estetického vnímania a cítenia. V tomto ZÚ využívame učenie všetkými zmyslami, rozvíjame slovnú zásobu, pracujeme s textom známych detských rozprávok, učíme deti aktívne počúvať zvukové nahrávky a následne ich reprodukovať. Zameriavame sa na dramatizáciu rozprávok a hranie rolí.

Máte otázku? Napíšte nám
Napíšte nám

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím