Milí rodičia a milé deti!

Srdečne pozývame detí a rodičov na Detskú dikotéku, ktorá sa uskutoční v piatok 17.mája 2024 od 16:00 do 18:00 v priestoroch CVČ Maják. 
Prihlásenie je možné priamo v CVČ alebo elektronicky na web stránke do piatku.
Diskotéka je zdarma pre všetky detí.
Pre detí je pripravené občerstvenie, súťaže a poklad :) 

Centrum voľného času Maják počas letných prázdnin prímetské tábory organizovať nebude.

Ak máte záujem prihlásiť dieťa na letné tábory môžete sa infomovať na web stránke: www.svadobneanimatorky.sk alebo mailom: info.svadobneanimatorky@gmail.com

Námestovska rybka

Vyhlasujeme ďalšiu výtvarnú súťaž. Zapoj sa aj ty!

Súťaž je vyhlásená  osobitne pre ZŠ a osobitne pre ZUŠ
vo vekových kategóriach:
*od 5 do 8 rokov
*od 9 do 12 rokov
*od 13 do 15 rokov

Organizátori súťaže vyhlasujú dve témy:
*RODINA ako miesto domova 
*zamerať sa na spoločné zážitky v rodine, portrét rodiny, rodinné tradície
*KRAJINA ako miesto, kde žijem 
*pohľad na krajinu, na miesto kde žijem očami detí,
 *v záujme lepšieho poznania našej krajiny

Podmienky súťaže:
*súťaže sa môže zúčastniť len súťažiaci v uvedených kategóriách,
*práce môžu byť vyhotovené vo výtv. technikách: kresba, maľba, grafika,  
*formát plošných prác nesmie presahovať veľkosť A2 (väčšie nebudú akceptované)
*práce nesmú byť staršie ako jeden rok, 
*do súťaže budú zaradené len tie, s kt. sa žiak už predtým nezúčastnil iných výtv. súťaží,
*každá škola môže zaslať ľubovoľný počet prác,
*jeden autor môže zaslať max. dve práce,
*súťažiaci zaslaním súťažného výrobku potvrdzuje, že je jej výhradným autorom,
*zákonný zástupca autora súťažnej práce dáva zaslaním výrobku súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR.
*práce musia byť čitateľne označené na zadnej strane nasledovne:
1. meno a priezvisko autora
2. vek autora / veková kategória
3. technika  
4. názov práce
5. meno a priezvisko pedagóga
4. presná adresa ZŠ/ZUŠ (vrátane e-mailovej adresy) 

Súťažné práce zasielajte spolu s vyplnenou prihláškou a súhlasom so spracovaním osob.údajov:
    *poštou do 17.05.2024 na adresu CVČ Maják, Komenského 487, 029 01 Námestovo, ALEBO
     *osobne do CVČ Maják v dňoch 16.05.2024 a 17.05.2024 (08.00-16.00 hod.).

Propozície 
Prihláška