Milí rodičia a milé deti!

Srdečne pozývame detí a rodičov na Detskú dikotéku, ktorá sa uskutoční v piatok 17.mája 2024 od 16:00 do 18:00 v priestoroch CVČ Maják. 
Prihlásenie je možné priamo v CVČ alebo elektronicky na web stránke do piatku.
Diskotéka je zdarma pre všetky detí.
Pre detí je pripravené občerstvenie, súťaže a poklad :) 

Centrum voľného času Maják počas letných prázdnin prímetské tábory organizovať nebude.

Ak máte záujem prihlásiť dieťa na letné tábory môžete sa infomovať na web stránke: www.svadobneanimatorky.sk alebo mailom: info.svadobneanimatorky@gmail.com

školský rok 2022/2023

Od šk. roka 2022/2023 je povinnosť prihlasovať žiakov na všetky kolá predmetových olympiád elektronicky pomocou EduPage od školského kola. Žiakov na súťaže prihlasuje učiteľ zodpovedný za danú súťaž. 

Učiteľ žiaka je povinný zabezpečiť udelenie infomovaného súhlasu od rodiča, pričom udelenie tohto súhlasu je podmienkou na účasti vyšších kôl súťaží.