Milí rodičia a milé deti!

Srdečne pozývame detí a rodičov na Detskú dikotéku, ktorá sa uskutoční v piatok 17.mája 2024 od 16:00 do 18:00 v priestoroch CVČ Maják. 
Prihlásenie je možné priamo v CVČ alebo elektronicky na web stránke do piatku.
Diskotéka je zdarma pre všetky detí.
Pre detí je pripravené občerstvenie, súťaže a poklad :) 

Centrum voľného času Maják počas letných prázdnin prímetské tábory organizovať nebude.

Ak máte záujem prihlásiť dieťa na letné tábory môžete sa infomovať na web stránke: www.svadobneanimatorky.sk alebo mailom: info.svadobneanimatorky@gmail.com

Krúžky

Krúžková a záujmová činnosť v CVČ začína 25.septembra 2023. 

POPLATKY 

Cena pre deti z Námestova:
5€/mesiac
*so vzdelávacím poukazom: 3€/mesiac 

Cena pre deti z obcí:
6€/mesiac
*so vzdelávacím poukazom: 4€/mesiac 

Tešíme sa na Vás.

Kolektív CVČ Maják

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

kategória: Pohybová vek od: 6 rokov vek do: 12 rokov

ZDARMA pre všetky deti

Termín: začiatok: 2.4.2024 o 8.00 hod.
              koniec: 2.4.2024 o 16.00 hod.

Prihlásiť sa