Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že tento týždeň (22. 11. 2021) bude záujmová činnosť prebiehať prezenčne. Veľmi sa tešíme, že sa môžeme opäť stretávať. Vedúci ZÚ Vás budú ešte telefonicky informovať. Bližšie informácie TU.

Tento týždeň taktiež začíname s novými aktivitkami. Neváhaj sa zapojiť - rekordná výzva a týždenné úlohy.

Prajeme veľa šťastia.

 

História

 

školský rok 1979/1978

zahájenie činnosti so školskou družinou, obsadenie oddelenia spoločenských vied a estetiky, telovýchovy a športu, putovný stanový tábor cez leto /Eva Mušákova, Jiřina Matejková/

 

školský rok 1980/1981

vznik detského divadelného súboru Pionier – vedúci Ivan Krušinský, bohatá letná činnosť, letný tábor Mladých ochrancov prírody pre deti z celého Slovenska

 

školský rok 1981/1982

vznik divadelného súboru Elektrón – vedúci Ivan Krušinský, víťazstvo divadelníkov z obidvoch súborov na okresných divadelných prehliadkach, súťaž pre mladých autorov písaného slova Hľadáme talenty

 
školský rok 1982/1983

vzrastá počet záujmových útvarov – 23, intenzívna činnosť divadelného súboru Pionier

 

školský rok 1983/1984

vznik tanečnej skupiny Monodix pri MsDPM

 

školský rok 1984/1985

slávnostné odovzdavanie preukazov členom záujmových útvarov pri príležitosti zahájenia krúžkovej činnosti

 

školský rok 1985/1986

vznik hudobnej skupiny Levis, bábkarského súboru Oriešok – vedúca Viera Hnilová, 1. miesto na okresnej aj krajskej súťaží

 
školský rok 1986/1987

úspešná činnosť bábkarského súboru Oriešok, bohatá letná činnosť, zabezpečovanie programu pre detské tábory z Trenčína a Novej Dubnice

 
školský rok 1987/1988

vznik nových oddelení techniky, prírodovedy, brannej výchovy a turistiky, návšteva ľudovej speváčky Dariny Laštiakovej, ponuka filmotéky každú druhú sobotu v mesiaci, realizácia prírodovedných súťaží

 
školský rok 1988/1989

vznikajú nové krúžky, záujem o Esperanto a tanečný Aerobik, víťazstvo bábkarského súboru Oriešok s hrou Cibuľko a ovocná šľachta

 
školský rok 1989/1990

spolupráca s českým MDDM Strážnica, vznik divadelného súboru Stonožka - vedúci Jozef Burgan – 2. miesto na okresnej detskej divadelnej prehliadke o Erb mesta Dolný Kubín

 

školský rok 1990/1991

 

spolupráca so správou chránenej oblasti Horná Orava – p. Róbert Trnka, Vladimír Migra, Jaroslav Kocián vedúci záujmových krúžkov, besedy, kvízy o prírode

 
 
školský rok 1991/1992

popri interných pracovníkov pracuje aj 19 externých, nárast počtu detí aj záujmových útvarov, zriadenie posilňovne, 1. ročník Triatlonu pod záštitou primátora mesta Ivana Krušinského, spolupráca s katolíckou mládežou, vznik Detského speváckeho zboru Oravienka – vedúci Karol Rusnák – repertoár tvoria piesne od speváckeho zboru Prešovčatá, Talentárium – prehliadka detských talentov v spolupráci so TŠ a ZUŠ, vznik tanečnej skupiny Steps – vedúca Daniela Kubicová, kurzy spoločenského tanca, okrem krúžkovej činnosti aj veľa aktivít v príležitostnej činnosti Miss a boy, zriadenie akvaristickej miestnosti pre deti a mládež, táborová činnosť – SMT Slanická Osada, Štefanov, Zázrivá

 
školský rok 1992/1993

súťažné zapojenie do netradičných športov – Ringo vedúca Tatiana Kovačíková, úspechy plastických modelárov na okresných aj krajských súťažiach – vedúci Ing. Peter Glonek, pokračuje ďalší ročník Oravského Triatlonu a Talentária, ale ako vystúpenie deti zo ZÚ, 1. ročník literárneho zrkadielka - 98 súťažných prác z poézie a prózy – iniciátorka Emília Sireková, rod. Klamová

 
školský rok 1993/1994

satelitné turnaje v Ringu – Sliač, Málinec, Nitra , medzinárodný – Poľsko – všade dobré umiestnenie, úspechy papierových modelárov,  zriadenie Fit centra od 14.00 – 21.00 hod. aj soboty a nedele – slávnostne otvorenie primátorom mesta Ivanom Krušinským, stúpa záujem o Oravský Triatlon a Talentárium

 
školský rok 1994/1995

počet 619 prihlásených žiakov v 41 ZÚ začína sa cvičiť joga, vzniká Rap – club, záujem o jazdeckú školu, vystúpenie s Talentáriom v kultúrnom podniku aj v katolíckom dome, módna show na námestí – réžia Gabriela Sroková, Tanečná akadémia – iniciátorky Ľudmila Laštíková a Lujza Miškovičová, určený poplatok rodičov 20,- Sk za krúžkovú činnosť, spolupráca s Úniou pre mier a ľudské práva v Bratislave, finančné podporovanie letných táborov pre deti zo sociálne slabších rodín, vznik divadelného krúžku Úsmev, prebratie Stanice mladých turistov – Slanická Osada pre letnú činnosť deti a mládeže, pokračuje Talentárium a Triatlon

 
školský rok 1995/1996

vznik detského časopisu – mesačník Cengáč – vedúca Emília Klamová, účasť na súťaži organizovanej CVČ – Traja v jednom meste, pribúdajú okresné súťaže Miniplayback show, účasť na krajskej súťaží Miss a boy v Banskej Bystrici,  Centrum voľného času „Maják“ zahájilo roznášku mikulášskych darčekov, po sídlisku Brehy, kvalitný program Talentárium

 
školský rok 1996/1997

vznik divadelných súborov Kľúčik a Alibaby – vedúca Emília Sireková, záujem deti o balet – vedúca Alica Kršáková, disko tance, spoločenské tance, latinsko americké tance – vedúca Ľudmila Kršáková, rozbieha sa tanečno – pohybová príprava deti, novinka olympiáda pre deti MŠ, centrum voľného času poverené organizovaním predmetových a športových súťaží, Marta Slovíková – zvolená za predsedu OR SAŠŠ Námestovo, úspech na Miniplayback show v Trstenej a v Dolnom Kubíne – deti pripravovala Gabriela Sroková, tvorivé dielne zamerané na protidrogovú prevenciu vedúca Emília Sireková, Adriána Jenejová, pre nezamestnanú mládež v Námestove spolupráca s Mierovou úniou v Bratislave, Úradom práce, Kultúrnym podnikom a Mestskou políciou, udelené sošky Oskarov na Talentárium, 1. ročník okresnej športovej olympiády pre deti MŠ – organizačné zabezpečenie Erika Srnčíková a Iveta Ulrichová, rekondičný pobyt pre žiakov a študentov od 7 – 17 rokov v Taliansku – Rimini so SČK Dolný Kubín vedúca Marta Slovíková, zaujímavý letný tabor Joga v Štefanove – vedúca Gabriela Sroková

 
školský rok 1997/1998

prijaté nové prevádzkové pracovníčky – hospodárka CVČ – Anna Laštíková a administratívna pracovníčka OR SAŠŠ – Jolana Kubáňová, vznik ZÚ mažoretky vedúca Gabriela Sroková po odmlke opäť ale iba Oravský duatlon v spolupráci s Triclub Orava Nižná usporiadané majstrovstvá Slovenská – 5. kolo Slovenský pohár – ako Oravský triatlon / plávanie, cyklistika a beh/, účasť so žiakmi na divadelnej prehliadke o erb mesta Dolný Kubín vedúca Andrea Lubasová, protidrogový projekt – snímala slovenská televízia, letná činnosť – tábory s deťmi v zahraničí v Taliansku a Maďarsku

 
školský rok 1998/1999

v doobedňajších hodinách od 9.00 – 11.00 hod. Klub detí, pokračovanie v tanečnej akadémií – Eva Murínová, nové záujmové útvary mladý módny návrhár a modelky – vedúca Alica Čajková, vznikajú jazykové záujmové útvary angličtina hrou, nemčina hrou, rozbieha sa klub videa pre deti zo ŠD a OŠI v Námestove aj pre študentov, Centrum voľného času „Maják“ je spoluorganizátorom s mestom Námestovom Challenge Day – deň výzvy v športových súťažiach a Beh olympijského dňa

 
školský rok 1999/2000

vznik ZÚ Country tance – vedúca Alica Kršáková, okresné kola Miniplayback show, Miss a boy, Naši naj... vyhodnotenie najlepších jednotlivcov a kolektívov škôl v predmetových a športových súťažiach, Talentárium, módna prehliadka – svadobné šaty, zahraničný letný tábor v Chorvátsku

 
školský rok 2000/2001

spolupráca so Slovenskou televíziou v Košiciach v súťaži Hviezdička Vladimír Železňák – hľadanie talentov, výsledky: ml. žiaci – Andrea Ondreková Námestovo – pieseň Tri oriešky, st. žiaci – Irena Kinierová – Oravské Veselé – Džiny, cena poroty - Nikoleta Chylová z Vavrečky

 
školský rok 2001/2002

prijatá pracovníčka pre rozvoj výtvarných talentov Mgr. Janka Peštová – Sýkorová, 1. ročník regionálneho maratónu v Aerobiku v Kultúrnom dome Vavrečka – organizačne zabezpečovala Mgr. Alica Kršáková, cvičilo sa 5x50 minút, 74 účinkujúcich, cvičiteľky Jana Váleková, Alica Kostolanská z Dolného Kubína, Marcela Adamčíková z Rabče, projekt „Leto s loptou – prázdninové aktivity v spolupráci so ZŠ Komenského

 
školský rok 2002/2003

mojím malým i veľkým kamarátom z Námestova za perfektné vystúpenie v televíznom programe Objavy Majstra „N“, ďakuje a všetko dobré želá Majster „N“ – 25.11.2002 – Bratislava účasť v televíznom programe, Slávici na ulici – hľadanie speváckych talentov , členka poroty Simona Huľová – rodáčka z Námestova, Challenge day – Deň výzvy – v spolupráci s mestom Námestovom súťaž miest – súperom Leopoldov, ktorý sa zároveň stal víťazom, pokračuje Aerobik show – cvičitelia Alica Kostolanská, Hanka Majzlíková, Lukáš Kolek z Českej republiky, reprezentácia deti zo ZÚ na Disco dance, tanečný Kubín, Deň tanca vo Vavrečke, Talent 2003, prehliadky a súťaže: Slávici na ulici, rodičovská akadémia, Dni mesta

 

školský rok 2003/2004

Disco dance úspešná reprezentácia skupín z Centra voľného času „Maják“ – Peha, Divošky, Crazy Girls, Anonym, Nirvana, Naši naj... vyhodnotenie najlepších jednotlivcov, kolektívov a škôl v predmetových a športových súťažiach okresu Námestovo, Literárne zrkadielko súťaž pre žiakov ZŠ v poézií a v próze

 
školský rok 2004/2005

zmena rodičovského príspevku na úhradu pravidelnej záujmovej činnosti na 45,- Sk, 70 žiakov odovzdalo vzdelávacie poukazy, nový ZÚ Džudo – vedúci Mgr. Branislav Podhájsky, vypracovaný projekt Infovek – vytvorila sa počítačová učebňa, vzrastá záujem o scénický tanec a Hip – hop, 1.3.2005 – stanovenie RP na 50,- Sk mesačne, Bambiriáda – prehliadka organizácií pracujúcich s deťmi – 21.5.2005 CVČ spoluorganizátor so Saleziánmi – súčasťou cyklistické preteky o Pohár Antona Tkáča, Talentárium, výstavy prác, športové súťaže

 
školský rok 2005/2006

Slávici na ulici – člen poroty a zároveň aj v programe vystúpil Rastislav Petkáč – účastník Super Star, Centrum voľného času „Maják“ pripravilo tvorivé dielne pre žiakov 9. ročníkov v Námestove, program k Dňu detí pre deti zamestnancov firmy Punch – cesta rozprávkovým lesom, Zlatá palička – účasť dievčat zo ZÚ na prehliadke mažoretiek, Deň otvorených dverí v CVČ – zameraný na rozvoj krúžkovej činnosti

 
školský rok 2006/2007

odovzdaných 108 vzdelávacich poukazov, otvorená tanečná škola hip – hopu a Break dance, spolupráca s Obchodným centrom klinec – Hellowen, sviatky svetla, vystúpenie aerobiku na módnej prehliadke, Slávici na ulici – porotia: Milan Hrčka – spevák, Vladimír Sališ – spevák, zakladateľ Oravského repete, Diana Krišková – účastníčka Super Star, kapela Deep Sense z Gymnázia Antona Bernoláka Námestovo

 
školský rok 2007/2008

tvorivé vianočné a veľkonočné dielne, výrobky na výzdobu CVČ aj pre Spojenú školu v Námestove, deti pracujú s drôtom a hlinou – veľmi pekné výrobky, zapojenie sa do Bambiriády, noc v CVČ zameraná na čítanie detských kníh, anglický večer pre deti zo ZÚ angličtina hrou, 22.5.2008 založenie občianského združenia Centráčik zameraný na rozvoj talentov a záujmovej činnosti pre deti a mládež zo sociálne slabších rodín

Máte otázku? Napíšte nám
Napíšte nám

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím