Milí rodičia a milé deti!

Centrum voľného času Maják počas letných prázdnin prímetské tábory organizovať nebude.

Ak máte záujem prihlásiť dieťa na letné tábory môžete sa infomovať na web stránke: www.svadobneanimatorky.sk alebo mailom: info.svadobneanimatorky@gmail.com

Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Andrea Lubasová
riaditeľka školského zariadenia 

tel: 0902 734 085

 

 

Nepedagogickí zamestnanci

Viera Uhliariková
personálno-ekonomická pracovníčka

tel: 043/5582004

Bc. Lenka Masničáková 

koordinátor okresných športových súťaží 

a predmetových olympiád 

tel: 0950 411 035 
Jiřína Vašinová
upratovačka