Milí rodičia a milé deti!

Zájmovú činnosť v druhom polroku začíname 8.1.2024. Tešíme sa na Vás!

Poplatky za návštevu ZÚ treba uhradiť na číslo účtu SK76 5600 0000 0040 1715 4004.

Poplatky pre deti z Námestova za mesiace január-jún: 27,30
So vzdelávacím poukazom: 16,40€
Poplatky pre deti z okolitých dedín za mesiace január-jún: 32,80€
So vzdelávacím poukazom: 21,90€

Výška poplatkov sa v druhom polroku nemenila! (platí sa za viac mesiacov)

Poplatok za návštevu ZÚ treba uhradiť do 16.02.2024 !

Ďakujeme! 

Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Andrea Lubasová
riaditeľka školského zariadenia 

tel: 0902 734 085

Mgr. Renáta Smidžárová
vychovávateľka

tel: 
Bc. Natália Kubiridžáková
vychovávateľka
tel: 0949 801 244

Nepedagogickí zamestnanci

Margita Miklušáková 
personálno-ekonomická pracovníčka

tel: 043/5582004

Bc. Lenka Masničáková 

koordinátor okresných športových súťaží 

a predmetových olympiád 

tel: 0950 411 035 
Jiřína Vašinová
upratovačka
 
Jozef Števurka
údržbár/kúrič