Milí rodičia a milé deti!

Prosíme rodičov, ktorí ešte neuhradili poplatok za návštevu záujmových útvarov, nech tak urobia čím skôr na číslo účtu SK76 5600 0000 0040 1715 4004.

Ďakujeme! 

Centrum voľného času Maják počas letných prázdnin prímetské tábory organizovať nebude.

Ak máte záujem prihlásiť dieťa na letné tábory môžete sa infomovať na web stránke: www.svadobneanimatorky.sk alebo mailom: info.svadobneanimatorky@gmail.com

Pokyny k úhrade

POPLATKY za mesiace január - jún 2023 (Výška poplatku sa nezmenila!)

 • Deti z Námestova 20,20 eur
  3,50 eur / mesiac (január - maj)
  2,70 eur / mesiac jún  (01.06. - 23.06.2023)
  poplatok so vzdelávacím poukazom 8,65 eur
  1,50 eur / mesiac (január - maj)
  1,15 eur / mesiac jún  (01.06. - 23.06.)

 

 • Deti z obcí 25,95 eur
  4,50 eur / mesiac (január - maj)
  3,45 eur / mesiac jún  (01.06. - 23.06.)
  poplatok so vzdelávacím poukazom 14,40 eur
  2,50 eur / mesiac (január - maj)
  1,90 eur / mesiac jún  (01.06. - 23.06.)

 

 • Deti z neplatiacich obcí 51,90 eur
  9 eur / mesiac (január - maj)
  6,90 eur / mesiac jún  (01.06. - 23.06.)

Rodičovský poplatok  je možné uhradiť na č.účtu: SK76 5600 000000 4017154004, alebo priamo v CVČ Maják u vedúcich ZÚ, najneskôr do 15.03.2023.

!!! Prosíme rodičov, ktorí poplatok uhrádzajú cez účet, aby do poznámky vždy uviedli meno dieťaťa a názov ZÚ. 

 

 Zápis detí do záujmových útvarov bude prebiehať v CVČ Maják, Komenského č. 487, 029 01  Námestovo nasledovným spôsobom:

 • prihlášku môžete vložiť do zbernej krabice pri vchode do budovy
 • do schránky CVČ ( na bočnej strane budovy)
 • poštou na adresu CVČ Maják, Komenského 487, 029 01 Námestovo
 • e-mailom na adresu cvcno@cvcno.edu.sk

 

TEŠÍME SA NA VÁS...