Milí rodičia a milé deti!

Centrum voľného času Maják počas letných prázdnin prímetské tábory organizovať nebude.

Ak máte záujem prihlásiť dieťa na letné tábory môžete sa infomovať na web stránke: www.svadobneanimatorky.sk alebo mailom: info.svadobneanimatorky@gmail.com

Pokyny k úhrade

POPLATKY za mesiace január - jún 2023 (Výška poplatku sa nezmenila!)

 • Deti z Námestova 20,20 eur
  3,50 eur / mesiac (január - maj)
  2,70 eur / mesiac jún  (01.06. - 23.06.2023)
  poplatok so vzdelávacím poukazom 8,65 eur
  1,50 eur / mesiac (január - maj)
  1,15 eur / mesiac jún  (01.06. - 23.06.)

 

 • Deti z obcí 25,95 eur
  4,50 eur / mesiac (január - maj)
  3,45 eur / mesiac jún  (01.06. - 23.06.)
  poplatok so vzdelávacím poukazom 14,40 eur
  2,50 eur / mesiac (január - maj)
  1,90 eur / mesiac jún  (01.06. - 23.06.)

 

 • Deti z neplatiacich obcí 51,90 eur
  9 eur / mesiac (január - maj)
  6,90 eur / mesiac jún  (01.06. - 23.06.)

Rodičovský poplatok  je možné uhradiť na č.účtu: SK76 5600 000000 4017154004, alebo priamo v CVČ Maják u vedúcich ZÚ, najneskôr do 15.03.2023.

!!! Prosíme rodičov, ktorí poplatok uhrádzajú cez účet, aby do poznámky vždy uviedli meno dieťaťa a názov ZÚ. 

 

 Zápis detí do záujmových útvarov bude prebiehať v CVČ Maják, Komenského č. 487, 029 01  Námestovo nasledovným spôsobom:

 • prihlášku môžete vložiť do zbernej krabice pri vchode do budovy
 • do schránky CVČ ( na bočnej strane budovy)
 • poštou na adresu CVČ Maják, Komenského 487, 029 01 Námestovo
 • e-mailom na adresu cvcno@cvcno.edu.sk

 

TEŠÍME SA NA VÁS...