Milí rodičia!

Prosíme rodičov o úhradu poplatkov ZÚ najenskôr do 15.03.2023. 

POPLATKY za mesiace január - jún 2023 (Výška poplatku sa nezmenila!)

*Deti z Námestova 20,20 eur
3,50 eur / mesiac (január - maj)
2,70 eur / mesiac jún  (01.06. - 23.06.2023)
poplatok so vzdelávacím poukazom 8,65 eur
1,50 eur / mesiac (január - maj)
1,15 eur / mesiac jún  (01.06. - 23.06.)

*Deti z obcí 25,95 eur
4,50 eur / mesiac (január - maj)
3,45 eur / mesiac jún  (01.06. - 23.06.)
poplatok so vzdelávacím poukazom 14,40 eur
2,50 eur / mesiac (január - maj)
1,90 eur / mesiac jún  (01.06. - 23.06.)

*Deti z neplatiacich obcí 51,90 eur
9 eur / mesiac (január - maj)
6,90 eur / mesiac jún  (01.06. - 23.06.)

Rodičovský poplatok  je možné uhradiť na č.účtu: SK76 5600 000000 4017154004, alebo priamo v CVČ Maják u vedúcich ZÚ.

Ďakujeme za pochopenie :-)

Výtvarná súťaž NÁMESTOVSKÁ RYBKA

Vyhlasujeme ďalšiu výtvarnú súťaž. Zapoj sa aj ty!

Súťaž je vyhlásená  osobitne pre ZŠ a osobitne pre ZUŠ
vo vekových kategóriach:
*od 5 do 8 rokov
*od 9 do 12 rokov
*od 13 do 15 rokov

Organizátori súťaže vyhlasujú dve témy:
*RODINA ako miesto domova 
*zamerať sa na spoločné zážitky v rodine, portrét rodiny, rodinné tradície
*KRAJINA ako miesto, kde žijem 
*pohľad na krajinu, na miesto kde žijem očami detí,
 *v záujme lepšieho poznania našej krajiny

Podmienky súťaže:
*súťaže sa môže zúčastniť len súťažiaci v uvedených kategóriách,
*práce môžu byť vyhotovené vo výtv. technikách: kresba, maľba, grafika,  
*formát plošných prác nesmie presahovať veľkosť A2 (väčšie nebudú akceptované)
*práce nesmú byť staršie ako jeden rok, 
*do súťaže budú zaradené len tie, s kt. sa žiak už predtým nezúčastnil iných výtv. súťaží,
*každá škola môže zaslať ľubovoľný počet prác,
*jeden autor môže zaslať max. dve práce,
*súťažiaci zaslaním súťažného výrobku potvrdzuje, že je jej výhradným autorom,
*zákonný zástupca autora súťažnej práce dáva zaslaním výrobku súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR.
*práce musia byť čitateľne označené na zadnej strane nasledovne:
1. meno a priezvisko autora
2. vek autora / veková kategória
3. technika  
4. názov práce
5. meno a priezvisko pedagóga
4. presná adresa ZŠ/ZUŠ (vrátane e-mailovej adresy) 

Súťažné práce zasielajte spolu s vyplnenou prihláškou a súhlasom so spracovaním osob.údajov:
  
 *poštou do 20.04.2023 na adresu CVČ Maják, Komenského 487, 029 01 Námestovo, ALEBO
   
 *osobne do CVČ Maják v dňoch 19.04.2023 a 20.04.2023 (08.00-16.00 hod.).

Prihláška
Propozície

Máte otázku? Napíšte nám
Napíšte nám

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím